Stipend til studier og forskning innen evalueringsfeltet

Norsk evalueringsforenings stipend har som formål å støtte studier og forskning innen feltene evalueringsteori, evalueringsmetode og evalueringspraksis.

Evalueringsforeningen deler ut inntil to stipend á 20 000,- kroner hvert år.

Hvem kan søke?

Stipendet tildeles først og fremst masterstudenter og PhD-studenter som arbeider med prosjekter som ligger innenfor foreningens prioriterte områder.

Det kan søkes om støtte til:

  • datainnsamling
  • konferansedeltakelse
  • forskningsopphold ved andre institusjoner
  • publisering 

Hvordan søker du? 

Søknaden må inneholde en beskrivelse av studien det søkes om støtte til og et budsjett for stipendbeløpet. Søknader kan i tillegg inneholde anbefaling fra veileder og curriculum vitae. Søknadene behandles av evalueringsforeningens styre og besluttes basert på en vurdering av følgende kriterier:

  • Vitenskapelig kvalitet
  • Gjennomføringsplan og ressursbehov
  • Formidling og kommunikasjon
  • Relevans
  • Kjønnsbalanse

Søknaden sendes til stipend@norskevalueringsforening.no 

Søknadsfrist

Søknadsfristen for stipendet er 1. desember og 1. juni hvert år.

Rapportering

Evalueringsforeningen krever en enkel rapportering fra stipendmottaker om det faglige utbyttet, gjerne i form av en presentasjon for et egnet forum. For alle tildelinger gjelder at ansvaret for trekk av skatt, arbeidsgiveravgift og eventuell innbetaling til folketrygden påhviler mottakeren.

Spørsmål om stipend?

Send e-post til stipend@norskevalueringsforening.no

Vennlig hilsen

Norsk evalueringsforening