Evalueringskonferansen 2018

Norsk evalueringsforening og EVA-Forum, i samarbeid med Oxford Research som arrangør, gjennomførte 24. årlige evalueringskonferansen i Kristiansand 20.-21. september 2018.
Konferansen fant sted på Scandic Bystranda.

Evaluering som fag har lange tradisjoner i Norge og er en viktig del av den kunnskapsbaserte politikken. Konferansen satte i år søkelyset på de ulike fasene og prosessene oppdragsgiver og oppdragstaker gjennomgår i en evalueringsprosess og hvilke mekanismer som er i spill når «makta» og evaluering møtes.

Foredragene fra konferansen:

 • Velkommen – Harald Furre, ordfører i Kristiansand HF torsdag-9.45.pdf
 • Makt eller avmakt i møte med faktura – Hilde Singsaas, DFØ  HS-torsdag-10.15.pdf
 • Banebrytende innovasjon og digital transformasjon – mulig i offentlig sektor? – Gry E Monsen, Innovasjon Norge  GEM-torsdag-10.45.pdf
 • Kan effekten av dugnad evalueres? Frivillighetens sider som (ikke) kan måles – Stian Slotterøy Johnsen, Frivillighet Norge  SSJ-torsdag-13.45.pdf
 • Vinner effektiviteten over troverdigheten når den som evalueres er evaluatoren selv  – eller kan man oppnå begge del – Rune Tokle, Norges kommunerevisorforening  RT-torsdag-14.15.pdf
 • Evalueringskriterier – en støtte eller et hinder for godt evalueringsarbeid? – Per Øyvind Bastøe – NORAD  PØB-torsdag-14.45.pdf
 • Ja, men hva er effekten? Om design og fortolkning av effektstudier – Håkon Finne, SINTEF  HF-fredag-9.10.pdf
 • Getting the most of evaluation in the age of RCTs and big data: an EU perspective – Bradfor Rohmer, Oxford Research AB  BR-fredag-10.10.pdf
 • Når evaluering blir politikk – Paul Chaffey, KMD  PC-fredag-11.00.pdf
 • Vinner av evalueringsprisen 2018: Fra bostøtte til programarbeid – En evaluering av statens boligsosiale virkemidler – Tyra Ekhauge, Vista Analyse  TE-Vista-Analyse-fredag-13.10.pdf
 • Fra fake news til fake science – Morten Grønås-Werring, Oxford Research AS  MGW-fredag-13.30.pdf