Evalueringskonferansen 2019

Evalueringsforeningen har tiårsjubileum og  i år sto vi selv som arrangør av evalueringskonferansen. Det gjorde vi i nært samarbeid med EVA-forum, nettverk for evaluering i staten som fyller 25 år.

Tittel og tema for årets konferanse er «Virker det bedre nå? Evaluering for langsiktighet og bredde».

På årets evalueringskonferanse ser vi tilbake på hva vi har lært og presenterer eksempler på nye trender i evalueringsfaget. Jubileumskonferansen 2019 finner sted 19. – 20. september på Scandic Ambassadeur Drammen. Scandic Ambassadeur er et nyoppusset og innbydende hotell nær togstasjonen og endestasjonen for flytoget.

Innhold på konferansen

19. september:

10:00-10:20 – Åpning av konferansen ved ordfører Tore Opdal Hansen

10:20-11:00 – Hvordan evaluere når det er stort, komplekst og motsetningsfyllt? Dione Hills, The Centre for Evaluation across the Nexus (CECAN)) 
Dione Hills – How to evaluate in complex and adverse settings

11:00-11:30 Hvordan evaluerer når effekt tar tid, men vi vil ha svar i dag Eirin Isaksen Winsnes, Forskningsrådet 
Eirin Isaksen Winsnes Evalueringskonferansen 2019

12:30-12:50 Hva betyr langsiktighet i evalueringsfaget. Kim Forss, evalueringsforsker og redaktør for «Evaluating the Complex: Attribution, Contribution and Beyond» 
Forss Kim – långsiktighet i evaluering 

12:50-14:30 Parallell 1 A: Long term perspectives and complexity – how to make evaluations more relevant and useful.

Forss Kim Parallel session 1A long termDione Hills – long term evaluation challenges, Alison Pollard (TBC) and Ida Lindkvist discuss long term perspectives and complexity in evaluation

12:50-14:30 Parallell 1B: Kunnskapsreisen fra A-Å. Prosjekt KUDOS om kunnskapsdeling og –utvikling i offentlig sektor

14:45-15:30 Parallell 2A: Metoder for å evaluere langsiktige effekter. Espen Solberg, NIFU 
Espen Solberg -Evalueringskonferansen 2019- lange spor.

14:45-15:30 Parallell 2B – Økonometriske metoder. Status og utvikling

20. september:

09:10-11:15 Områdegjennomganger og evaluering. Innlegg og sofasamtale 
Erik W. Jakobsen – områdegjennomgang EK19 Silje Gamstøbakk – områdegjennomganger EK 19

11:30-12:30 Parallell 3A: Hvordan lære og justere underveis i et langt løp? Følgeevaluering av en kompleks reform

11:30-12:30 Parallell 3B: Forvaltningsrevisjon, forutsetninger for læring

Refleksjoner rundt forvaltningsrevisjoner

12:30-13:00

Innlegg ved vinner av evalueringsprisen, Oslo kommunerevisjon.