Evalueringskonferansen 2021

Evalueringskonferansen 2021

Etter et års koronapause legger vi nå opp til at evalueringskonferansen vil avholdes 21. og 22. oktober. Det siste året har lært oss å ta forbehold, men vi håper å kunne treffes fysisk i Drammen til et spennende og interessant program. Det er Samfunnsøkonomisk analyse og Fafo som arrangerer årets konferanse. Tema for konferansen er «Evalueringskultur i en hurtigere verden», og vil blant annet belyse hva som skal til for å bruke evalueringer i politikkutforming og i forvaltningen, bl.a. nødvendigheten av å ha en god evaluerings- og læringskultur. Vi kommer nærmere tilbake med detaljert program mv. i mai.

Nominasjoner til evalueringsprisen 2021

Norsk Evalueringsforening legger opp til at evalueringsprisen skal deles ut i år. For å få det til, trenger vi nominasjoner fra dere medlemmer!

For å friske opp minnet:

  • Evalueringsprisen kan tildeles utfører og/eller bestiller for god planlegging, gjennomføring og/eller oppfølging og bruk av en evaluering. Prisen knyttes således til en bestemt evaluering gjennomført de siste tre årene.
  • Evalueringsprisen deles ut på den årlige Evalueringskonferansen. Den kan tildeles en organisasjon, et team eller en enkeltperson. Prisen består av et diplom og et kunstverk.
  • I de tilfellene der evalueringen går til utfører og er gjennomført av et team, skal minst en norsk institusjon eller bedrift inngå i teamet.

Fristen for å nominere er satt til 15. juni.

Følg lenken for å finne nominasjonsark 

Nominasjoner sendes styret i Norsk Evalueringsforening ved Cecilie Karlsen: cecilie.karlsen@krv.oslo.kommune.no