Evalueringskonferansen 2021

TORSDAG 21. OKTOBER

10.00 – 10.10 Velkommen – Karin Ibenholt, Samfunnsøkonomisk analyse
10.10 – 10.20 Kultur for evaluering – Bård Vegard Solhjell, Direktør Norad
10.20 – 12.00 Komplekse krisehåndteringer – koronapandemien

Hvordan evaluerer og lærer myndighetene under koronapandemien – Espen Rostrup Nakstad, Helsedirektoratet
Arbeidet i koronakommisjonen – Stener Kvinnsland, leder koronakommisjonen
Debatt/spørsmål – Moderator: Rolf Røtnes, Samfunnsøkonomisk analyse

12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 13.45 Cyber Society, Big Data and Evaluation – Gustav Jakob Petersson, Vetenskapsrådet (Sverige)
13.45 – 14.20 Bygge database i realtid: Statistikkbank for næringspolitiske virkemidler – Live Albriktsen, Nærings- og fiskeridepartementet og Amund Kordt, Samfunnsøkonomisk analyse
14.20 – 14.45 Kaffepause
14.45 – 15.20 Når man ikke kan besøke evalueringsobjektet – Javier Fabra-Mata, seniorrådgiver, NORAD
15.20 – 15.55 Maskinlæring: Undersøkelse av politiets innsats mot kriminalitet ved bruk av IKT – Tom Næss, Riksrevisjonen
15.55 – 16.00 Oppsummering
16.15 – 17.30 Byvandring
18.00 – 18.30 Årsmøte Norsk evalueringsforening
19.00 – Middag

FREDAG 22. OKTOBER

09.00 – 10.45 Ordstyrer: Nerina Weiss, Fafo
09.00 – 09.30 Evalueringer som kilde til kunnskap og læring – Per Øyvind Bastøe
09.30 – 10.00 Trender i evalueringer – Erik Døving, dr. oecon Handelshøyskolen Oslo Met
10.00 – 10.45 Evaluering av områdegjennomganger – Elise Rasmussen, DFØ og Ingvild Melvær Hanssen, Finansdepartementet
10.45 – 11.00 Kaffepause
11.00 – 12.00 Parallelle sesjoner

Sesjon 1: Følgeevalueringer – Ordstyrer: Aud-Sissel Meringdal, DFØ
Opptrappingsplan for rus – Inger Lise Skog Hansen, Fafo
Sofistikerte evalueringsmetoder anvendt på NGO prosjekter – Anne Kielland, Fafo
Sesjon 2: Endringsteori – Ordstyrer: Einar Leknes, NORCE
Evalueringene av inkluderingsdugnaden / OK Stat – John Nonseid, DFØ
Evaluering av Forskningsrådets bruk av endringsteori – Tomas Åström, Technopolis og Eirin Winsnes, Forskningsrådet

12.10 – 12.40 Vinneren av evalueringsprisen
Følgeevaluering av politireformen – Vivi Lassen, DFØ
12.40 – 12.45 Avslutning – Liv Moberg, DFØ / EVA-forum

Dag 1

Dag 2

Opptak av parallellsesjonen