Evalueringskonferansen 2021

Evalueringskonferansen 2021

Etter et års koronapause legger vi nå opp til at evalueringskonferansen vil avholdes 21. og 22. oktober. Det siste året har lært oss å ta forbehold, men vi håper å kunne treffes fysisk i Drammen til et spennende og interessant program. Det er Samfunnsøkonomisk analyse og Fafo som arrangerer årets konferanse. Tema for konferansen er «Evalueringskultur i en hurtigere verden», og vil blant annet belyse hva som skal til for å bruke evalueringer i politikkutforming og i forvaltningen, bl.a. nødvendigheten av å ha en god evaluerings- og læringskultur. Vi kommer nærmere tilbake med detaljert program mv. i mai.

Lenke til påmelding: https://evalueringskonferansen.mmevent.no/hjem

Nominasjoner til evalueringsprisen 2021