Evalueringskonferansen 2023

Vi er glade for å kunne meddele at Evalueringskonferansen 2023 vil finne sted i Drammen den 21. til 22. september!

Velkommen til Evalueringskonferansen, som har som mål å samle evaluatører og oppdragsgivere fra ulike sektorer og fagområder for å dele kunnskap og erfaringer om evalueringsdesign, -metoder, -verktøy og -resultater.

Temaet for årets konferanse er «Hva kan Norge lære av evaluering i EU?», og vi har invitert foredragsholdere og paneldeltakere som vil gi deltakerne en dypere forståelse av evaluering i Den europeiske union og mer spesifikt i nordiske medlemsland, og hva vi kan lære av hverandre.

I parallellsesjonene vil vi presentere praksisnære eksempler fra ulike evalueringer, hvor oppdragsgiveren og evaluatøren vil diskutere bakgrunnen for evalueringen, styrker og svakheter ved gjennomføringen, utfordringer knyttet til hvordan evalueringen ble tatt i bruk underveis og i ettertid, og hvordan resultatene ble fulgt opp. Hensikten er å gi deltakerne en dypere forståelse av evalueringsprosessen og hvordan man kan bruke resultatene til å forbedre praksis. Det vil også være tid til spørsmål og svar for å bidra til en aktiv og engasjerende diskusjon.

Vi håper at konferansen vil inspirere til økt bevissthet og bedre evalueringer i fremtiden!

Påmelding skjer via lenken.

Hilsen Norsk evalueringsforening og EVA-forum, og årets arrangør Kantar Public