Evalueringskonferansen 2023

Velkommen til Evalueringskonferansen, som har som mål å samle evaluatører og oppdragsgivere fra ulike sektorer og fagområder for å dele
kunnskap og erfaringer om evalueringsdesign, -metoder, -verktøy og -resultater.

Temaet for årets konferanse er «Hva kan Norge lære av evaluering i EU?», og vi har invitert foredragsholdere og paneldeltakere som vil gi deltakerne en dypere forståelse av evaluering i Den europeiske union og mer spesifikt i nordiske medlemsland, og hva vi kan lære av hverandre.

I parallellsesjonene vil vi presentere praksisnære eksempler fra ulike evalueringer, hvor oppdragsgiveren og evaluatøren vil diskutere bakgrunnen for evalueringen, styrker og svakheter ved gjennomføringen, utfordringer knyttet til hvordan evalueringen ble tatt i bruk underveis og i ettertid, og hvordan resultatene ble fulgt opp. Hensikten er å gi deltakerne en dypere forståelse av evalueringsprosessen og hvordan man kan bruke resultatene til å forbedre praksis. Det vil også være tid til spørsmål og svar for å bidra til en aktiv og engasjerende diskusjon.

Vi håper at konferansen vil inspirere til økt bevissthet og bedre evalueringer i fremtiden!

 21. september

 9:00-10:00      Registrering

10:00-10:10   Velkommen: Kristin Rogge Pran, Kantar Public

10:10-11:00    Evaluation in the EU – actual trends and recent developments: Daniela Ulicna, Kantar Public

11:00-11:30      Pause

11:30-13:00    Evaluering i Norden: hva kan vi lære av hverandre?: Jan-Eric Furubo, Hilde Reinertsen (EVALUNATION, UiO) og Nicolai Weissert (Pluss)

13:00-14:00     Lunsj

                           Parallelsesjoner – Evaluering i Norge: eksempler fra praksis

14:00-14:45    Evalueringen av lektorutdanningene: Eva Fetscher (NOKUT) og Helen Hauge (NTNU)

14:00-14:45     Evaluering av prøveordning for bildeling i OsloHanne Bertnes Norli (Asplan Viak) og Maria Martinsen (Bymiljøetaten, Oslo kommune)

14:45-15:15      Pause

Parallelsesjoner – Evaluering i Norge: eksempler fra praksis

 15:15-16:00    Evaluering av norm for lærertetthetCathrine Pedersen (NIFU) og Tone Abrahamsen (Utdanningsdirektoratet)

15:15-16:00    Følgeevaluering av samarbeid mellom matbransjen og helsemyndighetene: Anne Inga Hilsen (Fafo), Anne Hatløy (Fafo) og Ole Berg (Helsedirektoratet)

18:00-18:30    Årsmøte i Norsk evalueringsforening

19:00                Middag og tildeling av evalueringsprisen v/Norsk Evalueringsforening

 

22. september

9:00-10:00       Velkommen: Kristin Rogge Pran, Kantar Public

9:10-10:15       EU’s shift from grants-based aid to complex ‘transformative programs’: How to quality assure and evaluate?: Arne Disch (Scanteam, Norge)

10:15-11:15     Evaluering av bistand i Norden: hva kan vi lære fra hverandre?: Johanna Lindström (Kantar Public,Sweden)

11:15-11:45      Pause

11:45 -12:30   Evaluering i Norge: eksempler fra praksis

11:30-12:15    Evaluering av informasjonskampanjen Know Your Rights: Fernanda Eggen (samfunnsøkonomisk analyse) og Pål H. Lund (Arbeidstilsynet)

12:15-12:50     Innspillsrunde ved Norsk Evalueringsforening: Karin Ibenholt og Eirin Isaksen Winsnes, Norsk evalueringsforening (NEF)

12:50-13:00     Avslutning: Karin Ibenholt, Styreleder, Norsk Evalueringsforening (NEF)

13:00-14:00      Lunsj