Evalueringskonferansen 2017

Evalueringskonferansen 2017 – Evaluering i digitaliseringens tid

Årets evalueringskonferanse fant sted 23.- 24. oktober i Oslo, med Agenda Kaupang som arrangør. Konferansen er årets høydepunkt for evalueringsinteresserte i Norge og holdes i samarbeid mellom Norsk evalueringsforening og EVA-forum. Selve arrangør-rollen går på rundgang mellom evalueringsmiljøene og denne gangen var det Agenda Kaupang som hadde tatt på seg denne rollen.

Foredragene fra konferansen ligger i denne nyhetssaken

23.okt.17
09:00-10:00 Registrering og kaffe
10:00-12:15 PLENUMSSESJON
10:00-10:15 Velkommen til Oslo v/ Marianne Borgen, ordfører i Oslo
10:15-10:30 Velkommen til Evalueringskonferansen 2017
v/ Dag Stokland adm.direktør Agenda Kaupang
10:30-11:00 Foredrag: Evalueringens historie og møte med endringer
v/Åge Johnsen, professor i offentlig politikk ved Høyskolen i Oslo og Akershus
11:00-11:15 Pause
11:15-11:45 Foredrag: Teknologiens utvikling, trender og framtidsutsikter
v/ Jan Grønbech, leder Google Norge
11:45-12:15 Foredrag: “Cyber Society”, stordata og evalueringer
v/ Gustav Jakob Petersson, senior analytiker, Vetenskapsrådet (Sverige)
12:15-13:15 Lunsj
13.15-13:45 PARALELLSESJON 1: Evaluering og styring
Kunnskapsgrunnlag for styring av underliggende virksomheter v/ Sigrid Tollefsen, seniorrådgiver i Forskningsavdelingen i Kunnskapsdepartementet
13.45-14:15 PARALELLSESJON 1: Evaluering og styring (fortsetter)
Organisering av kunnskapstilfang i departementer og direktorater. Erfaringer fra NAV v/ Yngvar Åsholt
13.15-13:45 PARALELLSESJON 2: Bruk av stordata i evalueringer
Hvilke muligheter gir digitaliseringen og økt tilgang på data for utvikling av gode tjenester i helsesektoren?     v/ Jesper Werdelin Simonsen er divisjonsdirektør i Norges Forskningsråd
13.45-14:15 PARALELLSESJON 2: Bruk av stordata i evalueringer (fortsetter)
Hvilke utfordringer kan oppstå ved økt utnyttelse av data i evalueringer? v/ Eva Jarbekk, advokat og partner i Føyen Torkildsen
14.15-15:45 Gruppearbeid og plenumsdiskusjon i alle gruppene
15.45-16:15 PLENUMSSESJON: Kunnskapsbasert forvaltning i digitaliseringens tid
16.15-16:30 Takk for i dag
16.30-17:30 Generalforsamling i Evalueringsforeningen
17.00-18:00 Aperitiff i Vinkjelleren på Grand Cafe
18.00-24:00 Konferansemiddag i Vinkjelleren på Grand Cafe
 
24.okt.17
09:00-09:45 PLENUMSSESJON
09:00-09:15 Velkommen til andre dag av konferansen
v/ Dag Stokland adm.direktør Agenda Kaupang
09:15-09:45 Foredrag: Hva er kunnskapsgrunnlaget for endringer og digitalisering i privat sektor, har evalueringer en plass?
v/ Rune Bjerke, konserndirektør DNB
09.45-10:15 PARALELLSESJON 1: Evaluering og ledelse
Hvor stort fokus får ledelse i større evalueringer, av organisasjoner og tiltak? Hva er status? Hvorfor er det slik? v/ Vivi Lassen, ass. direktør Difi
10.15-10:45 PARALELLSESJON 1. Evaluering og ledelse (fortsetter)
Lederutvikling og lederevalueringer – metoder og verktøy v/ Jan Kjetil Arnulf, Handelshøyskolen BI
09.45-10:15 PARALELLSESJON 2: Evaluering av digitaliseringen
Hvordan kan den pågående digitaliseringen av offentlig sektor evalueres? v/ Magne Jørgensen, prof. ved Simula-senteret, medlem Digitaliseringsrådet
10.15-10:45 PARLELLSESJON 2: Evaluering av digitaliseringen (fortsetter)
Hvilke metoder og hvilke kompetanser kreves av evaluator?
09:45-10:15 PARALELLSESJON 3: Evalueringers plass i endrings- og innovasjonsprosesser
Evalueringens plass i en tid med raskere endringer v/ Abdreas Moan, prosjektdirektør i HelseSør-Øst
10.15-10:45 PARALELLSESJON 3: Evalueringers plass i endrings- og innovasjonsprosesser (fortsetter)
Hva slags plass har evalueringer i innovasjon i offentlig sektor? Erfaringer fra en offentlig virksomhet              v/ Gun Bente Johansen, Organisasjonsdirektør i Miljødirektoratet
10:45-12:00 Gruppearbeid og plenumsdiskusjon i alle gruppene
12:15-13:00 Lunsj
13:00-15:00 PLENUMSSESJON
13:00-13:40 Om offentlige anskaffelser: Nye regler – hvordan påvirker dette oppdragsgivere og leverandører? Hvilke erfaringer er gjort så langt? v/ Dag Strømnes i DIFI avdeling for offentlige anskaffelser og Stine Meltevik, assisterende direktør i Oxford Research
13:40-14:10 Foredrag fra vinner av Evalueringsprisen v/ prisvinner
14:10-14:40 Avslutningsforedrag: Evalueringens plass i postfaktasamfunnet
14:40-15:00 Avslutning