Bli medlem

Norsk evalueringsforening gir tilgang til et faglig fellesskap på evalueringsområdet. Som medlem gis du mulighet til å påvirke utviklingen av evalueringsfeltet i Norge.

Medlemsfordeler er bl.a. rabattert pris på den årlige Evalueringskonferansen, og nyhetsbrev med informasjon om nasjonale og internasjonale hendelser på evalueringsområdet. Vi har også enkelte seminarer og foredrag som kun er åpne for medlemmer. I tillegg kan medlemmer fritt benytte NEFs logo (for eksempel i ansattes epostsignatur) for å synliggjøre sitt medlemskap. Det siste vektlegges i økende grad, for eksempel av utførere i forbindelse med konkurranse om evalueringsoppdrag.  Les brosjyren her

Bedriftsmedlemskap: kr 5 000 per år for virksomheter med flere enn 20 ansatte

Bedrifter/institusjoner betaler kun én kontingent for medlemsskap. Alle ansatte får da gratis adgang til foreningens arrangement. Den enkelte ansatte kan registrere seg for å motta informasjon.

Bedriftsmedlemskap: kr 3 000 per år for virksomheter med færre enn 20 ansatte

Bedrifter/institusjoner betaler kun én kontingent for medlemsskap. Alle ansatte får da gratis adgang til foreningens arrangement. Den enkelte ansatte kan registrere seg for å motta informasjon.

Personlig medlemskap: kr 750 per år

Enkeltpersoner kan tegne seg som selvstendig medlem. Er du ansatt i en bedrift som allerede er medlem, vil ikke ditt medlemskap koste deg noe.

Studentmedlemskap: kr. 150 per år

Studenter kan tegne seg som medlemmer til redusert kontingent.

Innmelding til Norsk evalueringsforening

Bli medlem

Enkeltpersoner skal oppgi personlig adresse.