Styret 2022-2023

Styreleder

Karin Ibenholt
Samfunnsøkonomisk analyse
karin.ibenholt@samfunnsokonomisk-analyse.no

Styremedlemmer:

Marianne Helstad Nalum
Forskningsrådet
mhn@forskningsradet.no

Tord Skogedal Lindén
NORCE
toli@norceresearch.no

Aud-Sissel Meringdal
DFØ
Aud-Sissel.Meringdal@dfo.no

Margret Helgadottir
Justis- og beredskapsdepartementet
margret.helgadottir@jd.dep.no

Eirik Nøren Stenersen
Oslo Economics
ens@osloeconomics.no

Helge Espe
NOREC
helge.espe@outlook.com

Marie Christine Boilard Sogge
Verian
marie-christine.boilard@veriangroup.com

Elisabet S Hauge
Oxford Research AS
esh@oxford.no

Katrine Kronen
NOKUT
katrine.kronen@nokut.no

Varamedlemmer:

Siri Ødegård
Riksrevisjonen
sio@riksrevisjonen.no

Ellen Lange
NKRF
ellen@nkrf.no

Styret
styret@norskevalueringsforening.no

Fra venstre bak: Ellen Lange (NKRF) vara, Eirik Nøren Stenersen (Oslo Economics), Elisabet Sørfjorddal Hauge (Oxford Research), Katrine Kronen (NOKUT), Helge Espe (NOREC) Fra venstre foran: Tord Skogedal Linde (Norce), Aud-Sissel Meringdal (DFØ), Karin Ibenholt (Samfunnsøkonomisk analyse) styreleder, Siri Ødegård (Riksrevisjonen) vara, Margaret Helgadottir (JD). Frafall ved fotografering: Marie Christine Boilard (Verian), Marianne Helstad Nalum (Forskningsrådet)