Styret 2022-2023

Styreleder

Karin Ibenholt
Samfunnsøkonomisk analyse
karin.ibenholt@samfunnsokonomisk-analyse.no

Styremedlemmer:

Karstein Haarberg
Transcendent Group
karstein.haarberg@transcendentgroup.com

Einar Leknes
NORCE
eile@norceresearch.no

Aud-Sissel Meringdal
DFØ
Aud-Sissel.Meringdal@dfo.no

Cecilie Karlsen
Kommunerevisjonen Oslo
cecilie.karlsen@krv.oslo.kommune.no

Eirin Isaksen Winsnes
Forskningsrådet
ewi@forskningsradet.no

Helge Espe
NOREC
helge.espe@norec.no

Camilla Beck Olsen
Riksrevisjonen
cbo@riksrevisjonen.no

Elisabet S Hauge
Oxford Research AS
esh@oxford.no

Kristine Offerdal
HK-dir
kristine.offerdal@hkdir.no

Varamedlemmer:

Marie Christine Boilard
NOKUT
marie.christine.boilard@nokut.no

Aasmund Skjetne
KDD
aasmund.skjetne@kdd.dep.no

Styret
styret@norskevalueringsforening.no

Bak (på skjerm): Kristine Offerdal og Elisabet S. Hauge. Foran f.v: Camilla Beck Olsen, Cecilie Karlsen, Aud-Sissel Meringdal, Karin Ibenholt, Eirin I. Winsnes, Marie- Christine Boilard, Aasmund Skjetne. (Karstein Haarberg, Einar Leknes og Helge Espe var ikke til stede)