Evalueringskonferansen 2015

Her har vi samlet noe informasjon fra Evalueringskonferansen 2015.

 

Bidragsytere

Riksrevisor Per Christian Foss, Difi-sjef Ingelin Killengreen og direktør i Statens Helsetilsyn Jan Fredrik Andresen er blant innlederne på årets konferanse. Det samme er statssekretær Paul Chaffey, fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.Følgende bidragsytere er også bekreftet:
 • Spesialrådgiver, og tidligere departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Karin Lande Hasle
 • Direktør Øystein Børmer, DFØ
 • Professor Morten Balle Hansen, Aalborgs universitet
 • Redaktør i tidsskriftet EvaluationElliot Stern, professor emeritus, Evaluation Research, Lancaster University
 • Professor Peter Dahler-Larsen, Københavns Universitetet
 • Professor Jan Grund, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • FoU-leder Ellen Aslaksen, Norsk Kulturråd
 • Forsker Anders Bakken, NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Professor Tom Christensen, Universitetet i Oslo
 • Seniorforsker Per Olaf Aamodt, NIFU
 • Forskningsleder Heidi Bull-Berg og professor Nils Olsson, Concept-programmet, SINTEF
Riksrevisor Per-Kristian Foss
Difi-sjef Ingelin Killengreen
1jfa
 
 
Direktør Jan Fredrik Andresen, Statens Helsetilsyn
Paul Chaffey
 
 
Statssekretær Paul Chaffey, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Foto: Torbjørn Tandberg/KRD

 

Hovedtema: Evalueringsmakt og evalueringsavmakt

Klikk på «Presentasjon» bak innnleggsholderens navn for å laste ned presentasjonen.

 

Torsdag 24. september

Plenum

Møteleder: Professor Jan Grund, Høgskolen i Oslo og Akershus

10.00   Velkommen ved Liv Moberg, leder av EVA-forum

10.05   Åpning v/statssekretær Paul Chaffey: En kunnskapsbasert offentlig sektor.  Presentasjon.

10.30   Direktør Øystein Børmer, Direktoratet for økonomistyring (DFØ): Det norske evalueringslandskapet. Presentasjon

10.50   Direktør Ingelin Killengren, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi): Evaluering – jakt på feil eller virkemiddel for læring?  Presentasjon

11.10   Direktør Jan Fredrik Andresen, Statens helsetilsyn: Tilsynsorganer som evaluatorer.  Presentasjon

11.30   Pause

11.50   Diskusjon mellom innlederne om ulike makt-roller som offentlige evalueringsaktører, også sett i sammenheng med aktører på evalueringsmarkedet for øvrig.

12.30   Lunsj

13.30   Spesialrådgiver og tidligere departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet: Anne Kari Lande Hasle: Å bli evaluert av Riksrevisjonen og å være oppdragsgiver for evalueringer.

13.50   Professor Morten Balle Hansen, Aalborg Universitet: Maktperspektiver i utforming, gjennomføring og oppfølging av reformevalueringer.  Presentasjon

14.20   Redaktør i tidsskriftet Evaluation, Elliot Stern, professor emeritus, Evaluation Research, Lancaster University. Evaluation Research, Lancaster University: Is power a relevant concept in evaluation?

15.00   Pause

Parallellsesjoner kl 15.30 – 18.00

15.30  A 1 Evaluering av politiske reformer

Ordstyrer: Steinar Kristiansen, NOVA/Høgskolen i Oslo og Akershus

 • Professor Morten Balle Hansen, Aalborg Universitet: Evalueringene av NAV-reformen i Norge og kommunereformen i Danmark – en sammenligning.  Presentasjon
 • Førsteamanuensis Jacob Aars, Universitetet i Bergen: Betingelser for evalueringsmakt – når påvirker evalueringer den offentlige politikken?  Presentasjon
 • Professor Terje P. Hagen, Universitetet i Oslo: Makt, media og mortalitet: Noen erfaringer fra evaluering av Samhandlingsreformen  Presentasjon

          A 2 Evaluering av lover

Ordstyrer: Sidsel Sverdrup; Diakonhjemmets høgskole

 • Stipendiat Jon Christian F. Nordrum, Universitetet i Oslo: Lovevalueringer – lovgiverens kunnskapsgrunnlag. Presentasjon
 • Professor Eivind Smith, Universitetet i Oslo: Hvorfor evalueres så få lovendringer?  Presentasjon
 • Senioranalytiker Tor Egil Viblemo, Oxford Research: Konsekvenser av manglende forhåndsevalueringer Presentasjon

         A 3 Evalueringer og metodemakt

Ordstyrer: Asbjørn Johannesen, Høgskolen i Oslo og Akershus

 • Professor Ira Malmberg Heimonen, Høgskolen i Oslo og Akershus: Randomiserte kontrollerte studier i samfunnsvitenskapene – potensiale og utfordringer  Presentasjon
 • Forskningsleder Knut Fossestøl, AFI/Høgskolen i Oslo og Akershus: Evaluering mellom evidens og kasuistikk sett fra oppdragsforskerens plass  Presentasjon
 • Professor Åge Johnsen, Høgskolen i Oslo og Akershus: Mål- og resultatstyring som evaluering  Presentasjon

18.00   Avslutning

18.00   Årsmøte i Norsk Evalueringsforening

19.00   Aperitiff

19.30   Middag

 

Fredag 25. september

Plenum

Møteleder: Professor Jan Grund, Høgskolen i Oslo og Akershus

09.00  Riksrevisor Per-Kristian Foss: Makt og avmakt i Riksrevisjonen. Hva Riksrevisjonen ikke er.  Presentasjon

09.30  B 1 Makt i evalueringer – eksempler fra offentlige sektorer

Ordstyrer: Lars B. Kristofersen; NOVA/Høgskolen i Oslo og Akershus

 • Forskningsleder Ellen Aslaksen, Kulturrådet: Evalueringer i kultursektoren – mellom akademiske idealer og politiske realiteter  Presentasjon
 • Forsker Anders Bakken, NOVA/Høgskolen i Oslo og Akershus: Mobbeprogrammer i skolen – evaluering av egenevalueringer  Presentasjon
 • Seniorforsker Per Olaf Aamodt, NIFU: Mellom uavhengighet og relevans  Presentasjon

          B 2 Evalueringer i næringslivet

Ordstyrer: Eivind Falkum, AFI/HiOA

 • Avdelingsdirektør Eli Moe-Helgesen, PWC: Makt og avmakt i intern og ekstern revisors evaluering
 • Daglig leder Knut Bårdsen og rådgiver Rolf Utgård, Nordic Change AS: Evalueringer, omstilling og makt i næringslivet  Presentasjon

          B 3 Evaluering og manglende evaluering

Ordstyrer: Steinar Kristiansen, NOVA/HiOA

 • Forskningsleder Heidi Bull-Berg, Concept-programmet, SINTEF: Makt i de stor tall – Big Data som evalueringskilde  Presentasjon
 • Assisterende direktør Vivi Lassen, Difi Hvorfor går IT-prosjekter galt? Er evaluering svaret?  Presentasjon

11.30  Pause og utsjekking

12.00  Lunsj

Plenum

13.00  Professor og prorektor, Anne Lise Fimreite, Universitetet i Bergen: Betydningen av evaluering i forkant av beslutning om evaluering. Eksemplet «Politianalysen» – hvordan tenkte man?  Presentasjon

13.30  Professor Peter Dahler-Larsen, Københavns Universitet: Evalueringssystemer og dynamikk: Er vår forståelse av makt og evaluering tilstrekkelig oppdatert?  Presentasjon

14.00  Pause

14.20   Utdeling av Evalueringsprisen 2015 v/leder i Evalueringsforeningen, Harald Furre

14.40   Oppsummerende avslutning ved Kåre Hagen, leder SVA – Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, og instituttdirektør for NOVA

15.00   Konferansen avsluttes

 

Praktisk informasjon

Tid: 24. til 25 september 2015Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen

Det går shuttelbuss fra Gardermoen til Quality Airport Hotel Gardermoen. Mellom kl 6.25 og 9.55, går den hvert kvarter. Det tar cirka ett kvarter fra flyplassen til hotellet.

Tema: «Evalueringsmakt og avmakt»

Twitter:   #evalueringskonferansen   #eval2015

 

Kontaktpersoner

For spørsmål av faglig art: Steinar Kristiansen (922 50 323)

For andre spørsmål vedrørende konferansen:

Åshild Losnegard (67238190), eller Halvard Dyb (482 60 656)

Programkomiteen for Evalueringskonferansen 2015:

Asbjørn Johanessen, Åshild Losnegard, og Eli-Anne Bjørkedal (alle Fakultet for samfunnsfag), Eivind Falkum (AFI), Steinar Kristiansen og Halvard Dyb (NOVA)

 

Vinneren av Evalueringsprisen 2015

Offentliggjort under Evalueringskonferansen

Vinneren av Evalueringsprisen ble annonsert i forbindelse med Evalueringskonferansen 2015 på Gardermoen. Prisen tildeles for god planlegging, gjennomføring og/eller oppfølging og bruk av en evaluering. Det er andre gang prisen deles ut.

Prisen tildeles i år: «Den store reformen – Da NAV ble til»

Evalueringen er gjennomført av Tone Alm Andreassen fra HiOA og Jacob Aars fra UiB. Boka er en analyse av NAV-reformen, og bygger på forskningen som er gjort gjennom evalueringen som fulgte reformen, som begge forfatterne deltok i. Vi gratulerer!