Evalueringskonferansen 2021

TORSDAG 21. OKTOBER

10.00 – 10.10  Velkommen

Karin Ibenholt, Samfunnsøkonomisk analyse  

10.10 – 10.20  Kultur for evaluering

Bård Vegard Solhjell, Direktør Norad

10.20 – 12.00 Komplekse krisehåndteringer – koronapandemien

Hvordan evaluerer og lærer myndighetene under koronapandemien

Espen Rostrup Nakstad, Helsedirektoratet

Arbeidet i koronakommisjonen

Stener Kvinnsland, leder koronakommisjonen

Debatt/spørsmål

Moderator: Rolf Røtnes, Samfunnsøkonomisk analyse

12.00 – 13.00  Lunsj

13.00 – 13.45  Cyber Society, Big Data and Evaluation

Gustav Jakob Petersson, Vetenskapsrådet (Sverige)

13.45 – 14.20   Bygge database i realtid:
Statistikkbank for næringspolitiske virkemidler

Live Albriktsen,
Nærings- og fiskeridepartementet og Amund Kordt, Samfunnsøkonomisk analyse

14.20 – 14.45  Kaffepause

14.45 – 15.20   Når man ikke kan besøke evalueringsobjektet

Javier Fabra-Mata, seniorrådgiver, NORAD

15.2015.55   Maskinlæring: Undersøkelse av politiets innsats
mot kriminalitet ved bruk
av IKT

Tom Næss, Riksrevisjonen

15.55 – 16.00  Oppsummering

16.15 – 17.30   Byvandring

18.00 – 18.30   Årsmøte Norsk evalueringsforening

19.00 –                 Middag

 

FREDAG 22. OKTOBER

09.00 – 10.45  Ordstyrer: Nerina Weiss, Fafo

09.00 – 09.30  Evalueringer som kilde til kunnskap og læring

Per Øyvind Bastøe

09.30 – 10.00  Trender i evalueringer

Erik Døving, dr. oecon Handelshøyskolen Oslo Met

10.00 – 10.45  Evaluering av områdegjennomganger

Elise Rasmussen, DFØ og Ingvild Melvær Hanssen, Finansdepartementet

10.45 – 11.00  Kaffepause

11.00 – 12.00  Parallelle sesjoner

                   Sesjon
1: F
ølgeevalueringer

                   Ordstyrer: Aud-Sissel Meringdal, DFØ

                   Opptrappingsplan for rus

                   Inger Lise Skog Hansen, Fafo

Sofistikerte evalueringsmetoder anvendt på NGO prosjekter   

Anne Kielland, Fafo

Sesjon 2: Endringsteori

                   Ordstyrer: Einar Leknes, NORCE

                   Evalueringene av inkluderingsdugnaden / OK Stat

                   John Nonseid, DFØ

Evaluering av Forskningsrådets bruk av endringsteori

Tomas Åström, Technopolis og Eirin Winsnes, Forskningsrådet

 

12.10 – 12.40  Vinneren av evalueringsprisen

                   Følgeevaleuring av politireformen,

                    Vivi Lassen, DFØ

12.40 – 12.45  Avslutning

                   Liv Moberg, DFØ / EVA-forum