Evalueringskonferansen

Evalueringskonferansen 2021

Etter et års koronapause legger vi nå opp til at evalueringskonferansen vil avholdes 21. og 22. oktober.

Vi kommer nærmere tilbake med detaljert program mv. i mai.