Evalueringskonferansen 2021

Vi planlegger for en fysisk konferanse i høst hvor vi kan møtes for å lære mer om og diskutere evalueringskultur i en kompleks verden. På programmet står foredrag om bruken av evalueringer i koronapandemien, og hvilke lærdommer vi kan ta med videre i framtidige kriser og evalueringer. Andre tema vi ønsker å ta opp er trender i evalueringer, etiske dilemma, digitaliseringens betydning for evalueringer, nytten av følgeevalueringer og bruken av endringsteori.

Vi håper å møte mange av dere i Drammen, men det vil også være mulig å delta digitalt.

Link for program og påmelding: https://evalueringskonferansen.mmevent.no/hjem

Dato

21 - 22 okt 2021

Tid

All Day