Evalueringskonferansen 2021

Tema for årets evalueringskonferanse er «Evalueringskultur i en kompleks verden». Nå er programmet klart, og dere kan se fram til mange spennende innlegg og diskusjoner.

Blant annet vil Bård Vegard Solhjell (NORAD) innlede om hvordan evalueringer kan brukes til å bevege organisasjoner framover, og Espen Rostrup Nakstad (Helsedirektoratet) og Stener Kvinnsland (Koronakommisjonen) vil drøfte hvordan komplekse krisehåndteringer nytter evalueringer til læring. Konferansen vil også sette søkelys på bl.a. følgeevalueringer, etiske dilemma i evalueringer, bruk av endringsteori og digitale verktøy i evalueringsarbeid.

Link for program og påmelding: https://evalueringskonferansen.mmevent.no/hjem

Dato

21 - 22 okt 2021
Expired!

Tid

All Day