Generalforsamling

Generalforsamlingen i Norsk evalueringsforening avholdes 15. oktober 2020 kl. 15:15-16:15. Alle medlemmer er hjertelig velkomne. Som følge av covid-19-situasjonen, gjennomføres møtet digitalt.

For registrering til Zoom møte følg linken: https://zoom.us/meeting/register/tJYkc-yhpjsjEtREMNNpFWdjA8jkXhO4woCI

Dagsorden:

1. Konstituering
2. Styrets beretning
3. Årsregnskap
4. Behandling av forslag til vedtektsendringer
5. Behandling av innkomne forslag
6. Fastleggelse av budsjett og kontingent
7. Valg av styremedlemmer, revisor og valgkomité
8. Diskusjon om foreningens arbeidsprogram neste år

Dato

15 okt 2020
Expired!

Tid

15:15 - 16:15
Kategori