Hva er nytten av EUs rammeprogram for forskning?

Norge har deltatt i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon siden EØS-avtalen ble etablert i 1994. Det pågående rammeprogrammet, Horisont 2020, løper ut ved årsskiftet, og blir erstattet med et nytt program, Horisont Europa (2021 til 2027). Den eksakte utformingen av Horisont Europa er ennå ikke fastsatt, og norske myndigheter er i prosess for å beslutte hvorvidt Norge skal delta i Horisont Europa og i hvilket omfang.
For å gi et grunnlag til vurderingen av fortsatt deltakelse i rammeprogrammet har Samfunnsøkonomisk analyse og Technopolis evaluert den norske deltakelsen i perioden 2007-2019, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Evalueringen kartlegger effektene av EUs sjuende rammeprogram (FP7) og EUs åttende rammeprogrammet (Horisont 2020) og hvorvidt dette har bidratt til å nå målene i regjeringens strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeid med EU. Evalueringene inkluderer også en nytte-kostnadsanalyse av den norske deltakelsen i disse programmene, og en vurdering av mulig nytte og kostnader ved en videreføring av deltakelsen i Horisont Europa. Evalueringsrapporten finner du link til nedenfor.
På NEFs webinar onsdag 15. oktober får du høre mer om evalueringen, hvordan Kunnskapsdepartementet bruker denne og hvordan forskningssektoren verdsetter samarbeidet i rammeprogrammet. Programmet for webinaret er:

– Evalueringen av den norske deltakelsen i rammeprogrammene 2007-2019, v/Maja Tofteng, Samfunnsøkonomisk analyse
– Kunnskapsdepartementets bruk av evalueringen, v/Izabela E. Buraczewska, Kunnskapsdepartementet
– Forskningssektorens nytte av å delta i EU-forskningen, v/Ernst Herlof Kristiansen, Sintef og FFA
Seminaret streames også på her på Facebook.

Dato

15 okt 2020
Expired!

Tid

14:00 - 14:00