Hvordan evaluere bærekraft?

Offentlige og private virksomheter inkorporerer FNs bærekraftsmål i sine strategier og virksomhetsplaner. Dette kan fort bli luftslott. Hvilken rolle kan evaluering spille?

I webinaret kan du få høre forsker Aase Kristine Lundberg fra Nordlandsforskning presentere hvordan FNs bærekraftsmål kan implementeres i regional og kommunal planlegging og indikatorer for bærekraft. Analytiker Haakon Riekles fra Vista Analyse vil diskutere ulike metoders styrker og svakheter for evaluering av prosjekters bærekraft.

Lenke til påmelding

Dato

24 mai 2022
Expired!

Tid

12:30 - 13:30