Hvordan evalueres byvekstavtalenes bidrag til nullvekstmålet?

Tirsdag 1. desember 2020, kl. 13.00-14.15, arrangerer Norsk evalueringsforening webinar om evaluering av byvekstavtalene.

Hvordan evaluerer man måloppnåelse i byvekstavtalene  når det er et mylder av aktører og virkemidler som påvirker denne? Hvordan vil evalueringene blir benyttet i den videreprosessen rundt byvekstavtalene?

Byvekstavtalene mellom stat, fylkeskommuner og kommuner inneholder investeringer for flere titalls milliarder i transportinfrastruktur i hver av de fire storbyområdene. Finansiering skjer gjennom bompenger og statlige bidrag. Byvekstavtalene skal bidra til at nullvekstmålet nås og at  veksten i persontransporten i byområdene skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange. De skal også bidra til mer effektiv arealbruk og mer attraktive by og tettstedssentre.  Avtalene er komplekse og inneholder mange virkemidler fordelt på ulike nivåer i forvaltningen.

Innledere:

  • Alberte Marie Ruud, Statens vegvesen
  • Tore Leite, Kommunal og moderniseringsdepartementet
  • Åse Nossum, Samferdselsdepartementet

 

Lenke til Facebook-arrangementet: https://www.facebook.com/events/192053789043737

Meld deg på her: lenke til Zoom-møte.

Dato

01 des 2020
Expired!

Tid

13:00 - 14:15
Kategori