Webinar – Bidrar ny rammeplan for barnehagene til endring?

Ny rammeplan for barnehagen ble innført i 2017. Den omfatter blant annet føringer på barnehagebarns overgang til skole og inkludering av samiske rettigheter. Utdanningsdirektoratet har bestilt en evaluering av hvordan rammeplanen iverksettes i praksis og i hvilken grad målene nås, og forskerne er godt i gang med den femårige følgeevalueringen av implementeringen av hvordan kommunene iverksetter rammeplanen i den daglige driften av barnehagene.

Den 28. april kl. 12.30-14.00 kan du få høre prosjektleder dr.polit Anne Homme og professor dr.polit Kari Ludvigsen presentere hovedfunn så langt, og hvordan følgeevalueringen gjennomføres metodisk. Sekretariatsleder Camilla Vibe Lindgaard vil redegjøre for hvordan Utdanningsdirektoratet vil bruke resultatene av evalueringen, og Christian Monsbakken fra KS vil kommentere evalueringen fra brukersiden.

Lenke til påmelding

Dato

28 apr 2022
Expired!

Tid

12:30 - 14:00

Sted

Teams

Arrangør

Norsk evalueringsforening