Gå hjem-møte 14. september

Dialogbasert anskaffelse – til nytte for både oppdragsgiver og evaluator?

Velkommen til gå-hjem-møte torsdag 14. september kl. 13-15 i DFØs lokaler (Paleet, Karl Johans gate 37 B, se veibeskrivelse her). Møtet arrangeres i samarbeid mellom Evalueringsforeningen og EVA-forum, og er en oppfølging av fagmøtet 17. mars om anskaffelser og nytt regelverk.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

PROGRAM
Dialogbasert anskaffelse – til nytte for både oppdragsgiver og evaluator?

13.00-13.30  «Erfaringer fra dialog med forskere før kunngjøring av konkurranse. Hvilke muligheter ga det for å utnytte kompetansen hos innkjøper og tilbydere?» Ved utredningsleder Ida Hjelde, IMDi.

13.30-14.00 «Dialogprosessen i en konkret anskaffelse – hvordan bidro det til at innkjøpet avklarte våre behov og ga forslag til bedre løsninger?» Ved FOU-rådgiver Anna-Marie Hatlestad, Møre og Romsdal Fylkeskommune.

14.00-14.30 «Utvikling av evalueringskompetanse hos innkjøper: Noe mer enn bestillerkompetanse?» Ved Spesialrådgiver Jon Holm, Forskningsrådet

14.30-15.00 Mingling

 

Referat fra Gå-hjem-møtet: [download id=»1989″]

 

Med vennlig hilsen

Norsk evalueringsforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest