Gå-hjem-møte: Evaluering av lover

Norsk Evalueringsforening setter fokus på evaluering av lover. Formålet er å ta opp aktuelle evalueringsmetodiske problemstillinger.

Hva innebærer evalueringer av lover? Hvordan gjør vi det og hva er nytten? Hva er de særlige evalueringsmetodiske utfordringer ved evalueringer av lover?

Oxford Research ved senioranalytiker Tor Egil Viblemo innleder temamøtet med å presentere praktiske erfaringer og utfordringer ved evalueringer av lover. Oxford Research tar utgangspunkt i to gjennomførte evalueringer av lover.

I etterkant av innleggene vil det bli lagt opp til spørsmål og diskusjon. Blant de andre innledere er:

  • John-Olav Sæter fagansvarlig for  evaluering i Direktoratet for økonomistyring  (DFØ)
  • Christopher Heyerdahl fra lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet
  • stipendiat Jon Cristian Nordrum ved Universitet i Oslo (UiO).

Sted:
Høgskolen i Oslo og Akershus,
Pilestredet 35, inngang fra Holbergs plass. Møterom PI 259

Onsdag 26. mars kl. 14.00-16.00
Lett servering

Påmelding innen 21. mars til hbo@oxford.no

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest