Metodeworkshop for evalueringen av differensiert arbeidsgiveravgift

Akademia og evaluatorer møtes til diskusjon

Gardermoen 19. mai 2015: I samarbeid med Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har Kommunal- og moderniseringsdepartementet nylig fått gjennomført en mulighetsstudie for den kommende evalueringen av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. I mulighetsstudien har Samfunnsøkonomisk analyse AS foreslått en grunnleggende tilnærming bestående av Regression Discontiuity Design for å etablere kontrollgrupper, og deretter gjennomføre difference-in-difference-regresjoner. De har også foreslått å supplere regresjonsanalysene med å bruke regionaløkonomiske modeller for å kvantifisere ringvirkningene av ordningen.11BJF37-medium

Som en del av evalueringsprosessen vil oppdragsgiverne gjennomføre en metodeworkshop på Gardermoen 19. mai 2015, der målet er å få akademia og evaluatorer i dialog om det foreslåtte designet. Som grunnlag for diskusjonen, vil internasjonale og nasjonale eksperter bidra med faglige betraktninger ved designet innenfor områder som regresjonsanalyse, arbeidsmarkedsøkonomi, regionaløkonomi og virkninger på handel og konkurranse.

Workshopen foregår på engelsk.

 

Les mer her: Metodeworkshop for evalueringen av differensiert arbeidsgiveravgift

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest