Kommende arrangementer

22.-23. september: Evalueringskonferansen 2022

Evalueringer til nytte for morgendagens samfunn

Hvordan sikre relevans og kvalitet?

Årets arrangør er Riksrevisjonen. Link til påmelding og mer info. 

september 2022

Aktuelt

Meld deg inn i dag
Norsk evalueringsforening gir tilgang til et faglig fellesskap på evalueringsområdet.
Les mer
Evalueringsstandarder
Mange nasjonale evalueringsforeninger og internasjonaleorganisasjoner har utarbeidet nyttige standarder for god evalueringspraksis.
Se mer på vår oversikt.
Les mer
Previous
Next

Hvem vi er

Norsk evalueringsforening ble stiftet i 2009 og er et faglig forum for forsknings- og utdanningsinstitusjoner, offentlig forvaltning og private virksomheter. Foreningens rolle er å være en pådriver for økt kvalitet og bedre gjennomføring og bruk av evalueringer.

Hva vi gjør

  • Styrker kvaliteten på evalueringer
  • Øker bruken av evalueringer for bedre læring, kontroll og styring
  • Fremmer gode prosesser for anskaffelse av evaluering og
  • Skaper faglige møteplasser for personer som arbeider med evaluering

Hva er evaluering

En systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av en planlagt, pågående eller avsluttet aktivitet, en virksomhet, et virkemiddel eller en sektor. Evalueringer kan gjennomføres før et tiltak iverksettes (ex ante), underveis i gjennomføringen, eller etter at tiltaket er avsluttet (ex post). Evalueringen kan utføres av interne eller eksterne fagmiljøer.