Hvem vi er

Norsk evalueringsforening ble stiftet i 2009 og er et faglig forum for forsknings- og utdanningsinstitusjoner, offentlig forvaltning og private virksomheter. Foreningens rolle er å være en pådriver for økt kvalitet og bedre gjennomføring og bruk av evalueringer.

Hva vi gjør

  • Styrker kvaliteten på evalueringer
  • Øker bruken av evalueringer for bedre læring, kontroll og styring
  • Fremmer gode prosesser for anskaffelse av evaluering og
  • Skaper faglige møteplasser for personer som arbeider med evaluering

Hva er evaluering

En systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av en planlagt, pågående eller avsluttet aktivitet, en virksomhet, et virkemiddel eller en sektor. Evalueringer kan gjennomføres før et tiltak iverksettes (ex ante), underveis i gjennomføringen, eller etter at tiltaket er avsluttet (ex post). Evalueringen kan utføres av interne eller eksterne fagmiljøer.

Aktuelt

Evalueringskonferansen 2024

Det er lenge til høsten, men sett allerede nå av 24.-25. oktober for årets evalueringskonferanse. Tema for konferansen er «Evalueringer i praksis», hvor vi ønsker å få

Les mer »

Evalueringskonferansen 2023 – påmelding

Velkommen til Evalueringskonferansen, som har som mål å samle evaluatører og oppdragsgivere fra ulike sektorer og fagområder for å dele kunnskap og erfaringer om evalueringsdesign, -metoder, -verktøy og -resultater.

Temaet for årets konferanse er «Hva kan Norge lære av evaluering i EU?», og vi har invitert foredragsholdere og paneldeltakere som vil gi deltakerne en dypere forståelse av evaluering i Den europeiske union og mer spesifikt i nordiske medlemsland, og hva vi kan lære av hverandre.

Les mer »
Meld deg inn i dag
Norsk evalueringsforening gir tilgang til et faglig fellesskap på evalueringsområdet.
Les mer
Nyhetsbrev
Norsk evalueringsforening gir tilgang til et faglig fellesskap på evalueringsområdet.
Les mer
Stipendordning
Norsk evalueringsforenings stipend for studier og forskning på evaluering
Les mer
Previous slide
Next slide

Nytt styre

Generalforsamlingen valgte nytt styre som består av:

Bak (på skjerm): Kristine Offerdal og Elisabet S. Hauge.
Foran f.v: Camilla Beck Olsen, Cecilie Karlsen, Aud-Sissel Meringdal, Karin Ibenholt, Eirin I. Winsnes, Marie- Christine Boilard, Aasmund Skjetne.
(Karstein Haarberg, Einar Leknes og Helge Espe var ikke til stede)

Se mer info om styremedlemmene her

juni 2024