Gå hjem-møte 1. mars 2018

Gå-hjem-møte: Bruk av evaluering i statlig styring. 

 

Velkommen til gå-hjem-møte torsdag 1. mars kl. 13:00-15:00 i DFØs lokaler (Paleet, Karl Johans gate 37 B, se veibeskrivelse her). Møtet arrangeres i samarbeid mellom Evalueringsforeningen og Evalueringsnettverket i staten (EVA-forum).

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har bestilt en rapport som kartlegger bruk av evaluering i statlig styring

Studien finner at evaluering ses på som et nyttig verktøy som grunnlag for styring, politikkutvikling og fagutvikling, men at det kan være en utfordring at planlegging og prioritering av evaluering og kunnskapsutvikling generelt er lite strategisk. Rapporten finner også tegn til økende profesjonalisering i virksomhetene, men at det er stor variasjon mellom departementene og virksomhetene. Læringsaspektet framheves av brukerne som det viktigste ved evaluering, men kunnskapen omsettes i liten grad i praksis.

I møtet vil det være en presentasjon av rapporten og påfølgende debatt. Blant spørsmålene som stilles er:

  • Hvilket potensial er det for å bruke evalueringer mer strategisk i styring og utviklingsarbeid og i politikkutformingen?
  • Hvorfor utnyttes ikke potensialet godt nok i dag?

Program:

Velkommen ved Liv Moberg, seniorrådgiver Direktoratet for Økonomistyring. Kort om føringene for evaluering i staten.

Gitte Haugnæss fra Agenda Kaupang og Ida Gram fra Rambøll presenterer hovedfunnene i studien.

Paneldiskusjon og innspill fra salen. Korte innledninger ved:

  • Vivi Lassen, Spesialrådgiver Direktoratet for IKT i forvaltningen (Difi)
  • Per Øyvind Bastøe, Evalueringsdirektør Norad
  • Harald Baldersheim, Professor emeritus ved Inst for statsvitenskap, UiO

Møteleder: Lars-Erik Becken, seniorrådgiver Kommunal- og moderniseringsdepartementet og styremedlem Norsk Evalueringsforening.

Her kan du melde deg på møtet

 

Med vennlig hilsen

Norsk evalueringsforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest