FROKOSTSEMINAR i regi av Norad: Evalueringer for bedre bistand – hva må til? 2018

 

Norad arrangerer FROKOSTSEMINAR om evalueringer for bedre bistand – Fredag 8. juni kl. 09.15-10.30 på Nasjonalbiblioteket

Vi har klippet følgende fra Norads sider:

«Evalueringene av norsk bistand får vanligvis mye oppmerksomhet både i media og blant de berørte. Utviklingsministeren har flere ganger understreket at han ønsker et tettere samspill mellom evalueringene og de overordnede politiske målene og strategiene. Hva skal til for å få til dette? Hva vet vi ut fra norske og internasjonale erfaringer om nytten av evalueringer for politiske og strategiske beslutninger? Dette vil være blant de spørsmålene som vil bli drøftet under frokostseminaret 8. juni.

PROGRAM:

–      Statssekretær Jens Frølich Holte i Utenriksdepartementet vil synliggjøre sine forventninger til evaluering i tilknytning til den pågående bistandsreformen.

–      Senior visepresident og sjef for evalueringsavdelingen i Verdensbanken, Caroline Heider, vil presentere erfaringer fra mange år som evalueringssjef i multilaterale organisasjoner.

–      Professor emeritus Harald Baldersheim fra Institutt for statsvitenskap på Universitetet i Oslo vil trekke på sin omfattende innsikt fra evaluering av norske offentlige reformer.

–      Evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe vil reflektere over erfaringene fra siste års arbeid i Norads evalueringsavdeling og ut fra sin rolle som leder av evalueringsnettverket i OECD/DAC.

Det blir både paneldebatt og plenumsdebatt på frokostseminaret, som vil foregå på engelsk. Møteleder er Eva Bratholm.»

For mer informasjon og påmelding – se Norads hjemmesider

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest