Nytt Gå-hjem-møte 10. juni

Evaluering i komplekse aktørbilder

Tirsdag 10. juni arrangerer vi et nytt gå-hjem-møte, denne gangen i samarbeid med Rambøll Management.

Temaet vil være hvordan håndtere komplekse aktørlandskal i evalueringssammenheng, med utgangspunkt i en rykende fersk studie fra kultursektoren «Musikk i tall».

Prosjektet «Musikk i tall» gjennomføres for første gang i Norge, på oppdrag for Norsk kulturråd, med stor interesse fra både policyutformere og fra bransjen selv. Aktørbildet har vært svært omfattende og komplekst, med mange sprikende interesser, og gir grunnlag for spennende refleksjoner rundt temaer som interessenthåndtering og nytte i evalueringssammenheng. Rent konkret har prosjektet kartlagt hva norske konsumenter var villige til å betale for musikk i 2012, og sammenlignet resultatene med tilsvarende kartlegging i de skandinaviske landene.

STED
Høgskolen i Oslo og Akershus
Pilestedet 35, inngang Holbergsplass, rom PI 259 (gå til venstre etter å ha passert resepsjonen, og opp én etasje)
Tirsdag 10. juni kl. 14.00-16.00
Det vil bli enkel servering.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest