Gå-hjem-møte 14. mai

Møtet arrangeres av en fersk aktør i Norsk Evalueringsforening, Deloitte. Temaet er «Hvordan få til gode effektevalueringer».

Gjennom effektevalueringer forsøker vi å finne ut hva som virker og ikke virker. Temaet for Gå-hjem-møtet vil være: Hvordan får vi til gode effektevalueringer? Hva må være på plass og hvordan gjennomføres de?

Program:

Hvordan bør en god effektevaluering se ut? Gode evalueringer må føre til gode beslutninger. Hvordan kan gjøres?

Av Eamonn Noonan, CEO i Campbell Collaboration

Eksempel på effektevaluering: Hvordan ble evalueringen gjort, hvilke utfordringer oppsto, hva lærte vi?
Av Deloitte

Debatt: Er norske myndigheter og leverandører av evalueringer klare til å gjennomføre og levere gode effektevalueringer?

 

STED
Deloitte AS Oslo (Bjørvika)
Dronning Eufemias gate 14
Bjørvika, Oslo Sentrum OBS – nye lokaler Oslo
Onsdag 14. mai kl. 08.00-10.30
Seminaret vil starte med frokost fra 08.00 til 08.30.

 

Påmelding skjer direkte til til Deloitte her (Oppdatert link).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest