Gå hjem-møte i regi av Deloitte: Er tiltaket verdt pengene?

Vi fortsetter serien av Gå-hjem-møter med et nytt møte 12. oktober. Denne gang er det Deloitte som inviterer, og temaet er SROI-metoden: Er tiltaket verdt pengene? Kan SROI-metoden gi oss svarene på hva som virker og hva som lønner seg å satse på av samfunnsmessige tiltak?

NÅR

Onsdag 12. oktober kl. 08.30 til 10.30. Frokost serveres fra kl. 08.00.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

INNHOLD
Offentlige aktører gjennomfører mange ulike tiltak og initiativ for å nå de samfunnsmål de har ansvar for. Flere av disse tiltakene evalueres, gjerne over flere år, for å se om tiltaket har ønsket effekt. I det siste har det imidlertid blitt reist spørsmål om tiltakene evalueres på en god måte, og om resultatene av evalueringen faktisk blir brukt til å endre praksis. Den økonomiske situasjonen fremover vil kreve at offentlige aktører i større grad må finne økt handlingsrom og prioritere innenfor rammene de får tildelt. Tiltak som gjennomføres med offentlige midler vil møte økte krav til at de har ønsket effekt og at de gir mer tilbake til samfunnet enn de koster.  Offentlige aktører har tradisjonelt vært mer opptatt av å bli budsjettvinner enn resultatvinner. Regjeringen er opptatt av å snu dette fokuset til at det er viktigere å oppnå resultater enn å få større bevilgninger, og at resultater fra evalueringer av ulike tiltak og prioriteringer synliggjøres tidlig nok til at det er mulig å bruke kunnskapen som genereres til å prioritere og eventuelt gjøre endringer. Men hvilke tiltak skal det satses på og hvilke tiltak gir egentlig tilstrekkelig nytte og effekt tilbake til samfunnet?

SROI står for “Social Return In Investment”. SROI metoden betrakter ethvert igangsatt tiltak i offentlig sektor som en investering, hvor investorene (skattebetalerne) har interesse av å vite om investeringen lønner seg.

På dette seminaret i samarbeid med Evalueringsforeningen vil vi forsøke å svare på: Hvorfor er det så få tiltak hvor man kan vise til sosioøkonomiske gevinster? Hva er SROI-metoden? Hvor og når kan den brukes? Partner Mette Lindgaard viser eksempler fra Danmark hvor metoden er benyttet i mange høyt prioriterte tiltak for å nå samfunnskritiske mål. Lindgaard er medforfatter av boken «Kan det betale sig?» som omhandler de danske erfaringene med SROI.

Vi inviterer herved til diskusjon om og hvordan metoden kan brukes i Norge.

PROGRAM
Velkomsthilsen: Partner Katrine Minken
Innledning: Senior Manager Karstein Haarberg
SROI-metoden og danske erfaringer: Partner Mette Lindgaard, Danmark
Plenumsdiskusjon
Oppsummering: Senior Manager Karstein Haarberg

 

PÅMELDING
Påmelding til arrangementet gjøres her. Ved spørsmål, kontakt påmeldingsansvarlig Monica Rudsengen i Deloitte.

 

STED
Deloittehuset
Dronning Eufemias Gate 14
0191 Oslo

 

Med vennlig hilsen
Norsk evalueringsforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest