Gå-hjem-møte: Erfaringer med effektevalueringer av forskning og innovasjon

Vi fortsetter serien av Gå-hjem-møter med et nytt møte 25. mai kl. 14.00–16.00. Denne gang er det Norges forskningsråd som inviterer, og temaet er effektevalueringer av forskning og innovasjon.

Det er økte forventninger til at Forskningsrådet skal dokumentere effekter av forsknings- og innovasjonsinnsatsen, og mens det tidligere var søkelys på økonomiske effekter, identifiserer og måler vi i dag i mye større grad de brede samfunnsmessige effektene av forskningsinnsatsen.7c7c51d1-78ae-46d8-8193-f264cd3b7118

På møtet vil vi presentere erfaringer fra en rekke dagsaktuelle evalueringer og analyser. Målet er å øke forståelsen av hva som er mulig og ikke mulig når man skal måle effekter. Innlederne er både utførere og oppdragsgivere av evalueringer, og et sentralt spørsmål er «hva er det realistisk å forvente av ulike typer effektevalueringer?».

Meld deg på innen 20. mai.

PROGRAM

  • Velkommen ved Eirin Isaksen Winsnes (Forskningsrådet og Norsk evalueringsforening)
  • Om Forskningsrådets arbeid med å inkludere måling av effekter og samfunnsbidrag i fagevalueringene ved Iselin Theien (Forskningsrådet)
  • Styrker og svakheter ved metoden som brukes til den årlige resultatmålinga av brukerstyrt forskning ved Bjørn Bergem (Møreforsking)
  • Analyse av effekter av næringspolitiske virkemidler – Hva er det analysen kan og ikke kan belyse? ved Øystein Jørgensen (Nærings- og fiskeridepartementet)
  • Erfaringer med å måle samfunnsbidrag i evalueringa av de teknisk-industrielle instituttene ved Frode Georgsen (Norges forskningsråd)
  • Erfaringer fra effektanalysen Lange spor i helseforskningen ved Inge Ramberg og Espen Solberg (NIFU)
  • Avsluttende kommentarer ved Geir Arnulf (Kunnskapsdepartementet)

Møtet vil bli strømmet, og du kan følge det her.
Vel møtt!

STED
Norges forskningsråd, Drammensveien 288, møterom Abel 1.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest