Norad-seminar: Evalueringer gjennom geografisk analyse 2018

Evalueringsavdelingen, i samarbeid med Det globale miljøfondets (GEFs) evalueringsenhet, inviterer til seminar om bruk av Geografisk Informasjonssystem data – dvs. geografiske refererte data, for å evaluere miljø –og utviklingseffekter på lokalt og regionalt nivå.

Denne tilnærmingen som er kjent som «geospatial impact evaluation», utgjør en nyere retning innenfor virkningsevalueringer. Kjernen i denne tilnærmingen er å bruke geokodet prosjektdata, som kombineres med relevante lokale data fra andre datakilder (for eksempel satellittdata om endringer i vegetasjon, data fra levekårsundersøkelser),  for å evaluere virkninger av et bistandstiltak.

Tid: Torsdag 14. Juni, 2018, 09:30 – 14:30
Sted: Norad, Informasjonssenteret 5. etg, Bygdøy allé 2, Oslo

Program: Se vedlegg. Seminaret er delt opp i to deler. Det er mulig å melde seg på  Del 1 og/eller Del 2, og delta på lunsj.

Målgruppe: Seminaret passer for alle i KLD, Norad, UD samt forskere/konsulenter/studenter som interesserer seg for evaluering av bistand eller som ønsker å lære mer om geografiske analyser. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta.

Innledere

  • Geeta Batra, Sjefsevaluator, Det globale miljøfondet GEF
  • Dan Runfola, Direktør/professor, Data Science Program, College of William and Mary
  • Seth Goodman, forsker, Geospatial Analysis Lab, College of William and Mary
  • Balbir Singh, Seniorrådgiver, Evalueringsavdelingen, Norad.

 

Påmelding via Norad.no innen tirsdag 12. juni.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest