Nytt gå-hjem-møte 22. oktober

Er statlige investeringsprosjekter vellykkede?

Det er et mål for Norsk Evalueringsforening å øke aktivitetsnivået og tilbudet til medlemmene. Vi fortsetter serien av gå-hjem-møter med et nytt møte i regi av Concept-programmet.

Det investeres hvert år milliardbeløp i store investeringsprosjekter over statlige budsjetter. Eksemplene spenner fra veier og jernbaneanlegg til signalbygg i kultursektor, nytt forsvarsmateriell og store IKT-prosjekter. Forskningsprogrammet Concept er finansiert av Finansdepartementet for å drive følgeforskning på disse prosjektene. 1dPoOQW-medium
Erfaringen er at de sjelden evalueres for å undersøke om de tilsiktede gevinstene for brukere og samfunn ble realisert. Concept er nå i gang med dette, og har så langt evaluert ni store statlige investeringsprosjekter ex post. Samme evalueringsformat, OECD-DAC-modellen, supplert med en analyse av samfunnsøkonomisk lønnsomhet, benyttes for alle evalueringene. Modellen er enkel og fleksibel, og generisk slik at den passer på alle typer prosjekter. På seminaret presenterer Concept sine erfaringer med disse evalueringene og det åpnes for en bred diskusjon om evaluering av statlige investeringsprosjekter.

 

INNLEDERE

  • Orientering om Concepts arbeid med etterevaluering av statlige investeringsprosjekter, ved Gro Holst Volden, Concept-programmet
  • Presentasjon av resultatene så langt, ved bruk av et webbasert presentasjonsverktøy, ved Knut Samset, Concept-programmet/NTNU
  • Eksempel på en etterevaluering, Svinesund kontrollstasjon, ved Håkon Finne, Concept-programmet/SINTEF
  • Et kritisk blikk på denne typen overordnede minimumsevalueringer, ved Håkon Finne, Concept-programmet/SINTEF

 

STED
Høgskolen i Oslo og Akershus,
Pilestredet 35, inngang fra Holbergs plass. Møterom PI 259
Onsdag 22. oktober kl. 14.00-16.00
Frist for påmelding er 20. oktober.

 

[gravityform id=»4″ name=»Påmelding til Gå hjem-møte 5: Concept»]

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest