Vellykket evalueringskonferanse

En suksess også i år

Evalueringskonferansen er det årlige høydepunktet for alle evalueringsinteresserte i Norge. Årets konferanse ble arrangert 18. og 19. september i Bergen. Vertskap var Christian Michelsens Institutt (CMI) i samarbeid med Juridisk Fakultet ved UiB og Norges Handelshøgskole.dfh
Tilbakemeldingene tyder på at de 140 deltakerne fant arrangementet meget interessant og nyttig. Bergen viste seg dessuten fra sin beste side med et strålende vær.
Det overordnede temaet for konferansen var Evaluerbarhet og dette ble belyst på ulike måter i de 13 presentasjonene. Flere av presentasjonene handlet om metodevalg, herunder kvalitativ versus kvantitativ tilnærming. Videre fikk vi høre erfaringer fra evalueringsarbeid i store organisasjoner som Verdensbanken og Riksrevisjonen.

I tillegg satte vertskapsorganisasjonene sitt preg på programmet, med vekt både på internasjonale spørsmål, økonomiske tilnærminger, og bevissthet om evaluering blant jurister. Blant høydepunktene fra programmet var Jo Røislien fra UiO som slo et slag for evalueringsmetoder fra naturvitenskapen, Gunnar Sørbø fra CMI som presenterte evalueringen av Norges rolle som fredsmekler på Sri Lanka, og Erik Sørensen fra NHH som snakket om bruk av eksperimenter for å måle effekter.

På kvelden var det et flott arrangement på Fløyen, med middag, musikalsk innslag og foredrag ved språkviter Sylfest Lomheim.

 

Presentasjonene fra konferansen kan lastes ned her.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest