Webinar : Evaluering av piloter og forsøk – uutnyttede muligheter og potensielle fallgruver

24. april 2023 arrangerte Norsk evalueringsforening om evalueringer av piloter og forsøk. Nå kan du se opptak fra webinaret her (lenke)

Statlig og kommunal sektor gjennomfører med jevne mellomrom piloter og forsøk for å prøve ut nye måter å løse samfunnsoppgaver på. Senest i regjeringens tillitsreform inviteres kommunal og statlig sektor til å gjennomføre piloter eller forsøk som kan understøtte målene i reformen. Et viktig formål med piloter og forsøk er å bidra til erfaringsutveksling og kunnskapsoverføring på tvers av sektorer og forvaltningsnivå. Evalueringer vil i så måte være et viktig verktøy for å sikre systematisk erfaringsinnhenting og gi innsikt i hvordan piloter og forsøk bidrar til å oppnå aktuelle mål.

I webinaret satte vi søkelys på hvordan piloter og forsøk kan evalueres. Hvordan kan vi gjøre evalueringer til en naturlig del av piloter og forsøk uten at evalueringene blir mål i seg selv? Hvordan kan vi best innrette evalueringene slik at de bidrar til faktisk erfaringsutveksling og kunnskapsoverføring? Utnytter vi mulighetsrommet godt nok? Hva er fallgruvene?

Webinaret bestod av følgende innlegg og innledere:

  • Evalueringer som en opplagt del av piloter og forsøk – Erfaringer fra ulike satsinger i distriktskommuner ved Torbjørn Wekre og Hildegunn Nordtug, Distriktssenteret
  • Hvordan kan piloter og forsøk evalueres? Erfaringer fra evaluering av tillitsmodellen i hjemmetjenesten i Oslo kommune ved Cecilie Aagestad, Agenda Kaupang
  • Når evaluering bidrar til organisatorisk forbedring – Erfaringer fra følgeevaluering av Veiledningspiloten ved Lisbeth Øyum, Sintef Digital

 

Kristine Offerdal fra styret i evalueringsforeningen ledet webinaret.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest