Webinar : Generalistkommuneutvalget – hvordan evaluere politiske konfliktfylte tema?

11 mai 2023 kl 12:30-13:30 arrangerer Norsk evalueringsforening webinar om hvordan man kan evaluere politisk konfliktfylte tema.
 
Generalistkommuneutvalgets har evaluert sentrale premisser for dagens kommunestruktur og berører en av de mest konfliktfylte reformene i kommuneNorge. Generalistkommuneutvalgets leverte sin utredning: NOU 2023: 9 Generalistkommunesystemet — Likt ansvar – ulike forutsetninger 29 mars 2023.
 
I webinaret stiller vi følgende spørsmål:
1. Hvordan ble arbeidet med evaluering av dagens generalistkommunesystem lagt opp for å sikre legitimitet og troverdighet?
2. Hvilke faglige utfordringer var det, og hvordan ble disse løst?
3. Hvordan ble uenigheter mellom utvalgets medlemmer håndtert?
4. Utvalget konkluderer med at norske kommuner sliter med å oppfylle sine lovpålagte oppgaver og at utfordringene vil øke framover. Større kommuner er en av løsningene, men politisk sett er dette kontroversielt. Hvordan har de politiske konfliktene om kommunestrukturen påvirket utvalgets arbeid og konklusjoner?
 
Meld deg på webinaret her.
 
Om innlederne:
Stein Ove Pettersen er utredningsleder i Kommunal- og distriktsdepartementet. Han har deltatt i sekretariatet for generalistkommuneutvalget.
 
Jan Erling Klausen, PhD, er førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap, UiO. Han har vært medlem i utvalget.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest