Evalueringer – læringspunkter fra privat sektor?

Vi fortsetter serien av gå-hjem-møter

TID: Tirsdag 19. januar kl 14.00-16.00

STED: Høgskolen i Oslo og Akershus,  Stensberggata 26, rom X 537

 

Nordic Change, ved Knut Bårdsen og Rolf Utgård, presenterer erfaringer med evalueringer i privat sektor. Hvordan kan erfaringer fra evalueringer i privat sektor brukes til å forbedre offentlige lovpålagte evalueringer?

1. Evalueringer i privat sektor
• Evalueringer som beslutningsgrunnlag for forbedringer
• Prosessuelt, analytisk og tematisk metodevalg
• Tilrettelegging og medvirkning for gjennomføring – interessentinvolvering

13ZPwj5-

 

2. Evalueringer slik de gjøres i dag

• Styrker ved evalueringer slik det er organisert og praktisert i Norge
• Utfordringer og problemstillinger å ta tak i for å gjøre bedre evalueringer

 

3. Læringspunkter
• Hvordan man kan videreutvikle lovpålagte (og frivillige) evalueringer slik de kan gjøres enda bedre for de offentlige virksomhetene
• Mulige fokusområder, tiltak og fremdrift

Påmelding til asbjorn.johannessen@hioa.no innen 18. januar

Vel møtt!

 

OPPDATERING: Gå hjem-møtet er gjenomført. Les referatet her:  [download id=»1360″]

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest