Evalueringskultur i Norge og Danmark, forskjeller og likheter

Vi fortsetter serien av gå-hjem-møter

Temaet er effektevalueringer av næringsrettede virkemidler i Norge og Danmark.Photo manipulation of 03_Industry and Green 187_Greeny_Nature

Møtet vil være todelt. I den første delen vil vi presentere norske erfaringer med å gjennomføre effektevalueringer av næringsrettede virkemidler. Hvilke programmer har vært gjenstand for effektevaluering, hvilke metoder har vært brukt og hvordan har evalueringene vært anvendt i politikkutforming? Den andre delen vies tilsvarende erfaringer fra Danmark. Det vil være mulig å stille spørsmål og kommentere presentasjonene underveis. Det blir lett servering.

PROGRAM
Introduksjon og velkommen ved Evalueringsforeningen/Asbjørn Johannesen
Presentasjon av norske erfaringer med effektevaluering av næringsrettede virkemidler i Norge, Øystein Jørgensen, Nærings- og fiskeridepartementet ([download id=»1340″])
Pause
Presentasjon av danske erfaringer med effektevaluering av næringsrettede virkemidler i Danmark, Michael Spjelkavik Mark, Samfunnsøkonomisk Analyse.

STED
Høgskolen i Oslo og Akershus,
Pilestredet 35, inngang fra Holbergs pl. Rom PI 649. Gå til venstre, heis til 6. etg.
Tirsdag 27. oktober kl. 14.00-16.00

Påmelding til asbjorn.johannessen@hioa.no innen 23. oktober.

Vel møtt!

 

Relevant lesestoff:

[download id=»1346″ template=»Dansk effektmålingsmanual CIM 1″]

 

[download id=»1348″ template=»Dansk effektmålingsmanual CIM 2″]

 

[download id=»1350″ template=»Impact Evaluation in Practice – WorldBank»]

 

[download id=»1352″ template=»OECD Impact assessments»]

 

[download id=»1354″ template=»State Aid evaluation methodology»]

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest