Webinar : Hvordan evaluere bærekraft?

24. mai 22 kl 12:30-13:30 arrangerte Norsk evalueringsforening webinar om bærekraftsmålene til EU.

Offentlige og private virksomheter inkorporerer FNs bærekraftsmål i sine strategier og virksomhetsplaner. Dette kan fort bli luftslott. Hvilken rolle kan evaluering spille?

I webinaret kan du få høre forsker Aase Kristine Lundberg fra Nordlandsforskning presentere hvordan FNs bærekraftsmål kan implementeres i regional og kommunal planlegging og indikatorer for bærekraft. Analytiker Haakon Riekles fra Vista Analyse vil diskutere ulike metoders styrker og svakheter for evaluering av prosjekters bærekraft.

 

Byvekstavtalen Evaluering av mål

Presentasjon Evaluering

Måloppnåelse byvekstavtaler

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest