Webinar : Kan epler og pærer sammenlignes – Hvordan belyse ikke-prissatte virkninger i utredninger?

17. mars 2021, kl. 13.00-14.30, arrangerer Norsk evalueringsforening webinar om metode for vurdering av ikke-prissatte virkninger i utredninger og evalueringer.

Utredningsinstruksen stiller krav til hvordan statlige tiltak skal utredes, og for tiltak som forventes å medføre vesentlige virkninger skal det gjennomføres samfunnsøkonomiske analyser. I slike analyser skal virkninger som det er vanskelig å sette en kroneverdi på, vurderes kvalitativt. Metoder for å vurdere ikke-prissatte virkninger har variert og er omdiskuterte. I september 2020 kom Menon med forslag til forbedringer av metode for vurdering av ikke-prissatte virkninger. Hvilke fordeler og ulemper er det med metoden, og hvilke erfaringer har vi med vurderinger av ikke-prissatte virkninger i samfunnsøkonomiske analyser?

Statlige prosjekter har gjennom mange år vært kritisert for budsjettoverskridelser. For å unngå dette stilles det i dag krav om at samfunnsøkonomiske analyser skal gjennomføres før beslutning tas. Vurderinger av ikke-prissatte virkninger i disse analysene har vært omdiskutert, og vurdering og vektlegging av denne typen virkninger har variert betydelig fra en rapport til en annen. På oppdrag fra CONCEPT-programmet ved NTNU leverte Menon forslag til forbedringer i metodikken for identifikasjon, analyse og presentasjon av ikke-prissatte virkninger høsten 2020.

Innledere:

·     Heidi Ulstein er Managing partner i Menon, og har tidligere ledet avdelingen som arbeider med samfunnsøkonomiske analyser. Hun er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med påbygning innen samfunnsøkonomi og juss. Heidi er medlem av redaksjonsrådet til Concept-programmet ved NTNU, og har arbeidserfaring fra økonomiavdelingen i Finansdepartementet og forskningsavdelingen i Telenor. Heidi vil presenterer Menon-rapporten og hennes erfaringer med vurderinger av ikke-prissatte virkninger.

·     Elisabeth Aarseth er fagsjef i DFØ og samfunnsøkonom fra UiO. Hun har arbeidet i DFØ fra 2008, og har siden 2018 ledet seksjon for utredning og analyse og har nylig gått over til å bli fagsjef innen utredningsinstruksen og samfunnsøkonomisk analyse. I DFØ arbeider hun med DFØs forvaltning av utredningsinstruksen og samfunnsøkonomiske analyser. Hun var blant annet med i arbeidet med å lage veiledere for utredningsinstruksen og samfunnsøkonomiske analyser, og satt i sekretariatet til NOU 2012: 16 Samfunnsøkonomiske analyser.  Elisabeth vil orientere om DFØs veiledning om ikke-prissatte virkninger og gi sine synspunkter på nye metoder.

·     Ulf Haraldsen fra Statens vegvesen har erfaring med konseptvalgutredninger fra starten i 2006. Han er utdannet sivilingeniør innen by- og regionplanlegging ved NTH med variert praksis innen planlegging og utredninger fra kommunal, privat og statlig virksomhet.  Ulf har blant annet deltatt i revisjon av Statens vegvesens veileder  i konsekvensanalyser (Håndbok V712). De senere årene har han engasjert seg i metodeutvikling av ikke-prissatte virkninger i KVUer. Han vil fortelle om erfaringer med bruk av den svenske metoden Integrerad landskapskarakteranalys utviklet av Trafikverket i Sverige.

 

Lenke til Facebook-arrangementet og påmelding: https://fb.me/e/1fiqG8tmx

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest