Webinar om kriseevaluering 11. juni 2020

Selv om Covid 19-pandemien fortsatt pågår bør evalueringene starte nå. Selv om ikke alle konsekvenser er kjent på nåværende tidspunkt, vil det likevel være mulig å evaluere hvor godt forberedt vi var og hvordan håndteringen har vært så langt. Dette kan også gi nyttige innspill til justering av kursen i den videre krisehåndteringen. Dette var foredragsholderne enige om på webinaret om kriseevaluering 11. juni 2020. Hans Terje Mysen med lang fartstid på kriseevalueringer fra DSB, forsker Helge Renå som har sett kritisk på Gjørv-kommisjonens rapport, og smittevernlege Helge Aavitsland fra FHI med lang erfaring fra kommunalt smittevern deltok med forberedte innlegg om kriseevaluering. Kriseevalueringer stiller særskilte krav til den som evaluerer. Det er lett å bli etterpåklok og desto viktigere derfor å forstå situasjonen for beslutningstagere og samle sanntidsdata. Den nåværende krisen gir muligheter for å samle observasjoner og dokumentasjon fra pågående håndtering som kan være viktig dokumentasjon inn i kommende evalueringer. Krisen er ikke over, hvor lurt er det å evaluere midtveis i et forløp var et av spørsmålene som kom fra deltagerne. Aavitsland fra FHI viste til at pandemien ikke er over og at vi sannsynligvis må leve med en i 1-2 år framover. Vi overser derfor foreløpig ikke de endelige konsekvensene av pandemien og tiltakene som ble iverksatt. Likevel var alle deltagerne enig i at evaluering nå vil være nyttig. En evaluering vil kunne vurdere hvor godt vi var forberedt på krisen som kom. Tidligere evalueringer av svineinfluensa og ebola har pekt på at smittevernberedskap og behandlingskapasitet er avgjørende i håndteringen av en pandemi. Hadde vi smittvernutstyret som krevdes og hvordan var kapasiteten på intensivavdelingene ved sykehusene? I tillegg vil en gransking kunne gi kunnskap som kan brukes direkte inn i håndteringen av pandemien som pågår. Det ble også påpekt at involverte myndigheter og andre aktører som har vært involvert i krisen også bør evaluere sin krisehåndtering, og ikke vente på at koronakommisjonen skal levere sin rapport. Opptak av seminaret og innledernes presentasjoner er tilgjengelig her og foreningens Facebookside.

Powerpoint-presentasjoner

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest